Αποκάλυψη για το «πάρτι» με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Action 24

Το 2014 ήταν, ως γνωστόν, μια χρυσοφόρα χρονιά για τα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ακριβοπληρώθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ για την προβολή κοινωνικών μηνυμάτων, τα οποία όμως έπρεπε, σύμφωνα με τον νόμο, να προβάλλονται δωρεάν. Συνολικά δαπανήθηκαν 4.274.150 ευρώ μόνο για ένα έτος!

Του Ισίδωρου Μπέη

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) αποφάσισε τότε τη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν αφενός η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ και αφετέρου η επάρκεια του συστήματος αναφορικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο του φορέα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως αποτυπώθηκαν στην επίσημη έκθεση του ΓΛΚ, ήταν εξόχως αποθαρρυντικά ως προς τη χρηστότητα της διαχείρισης και, το κυριότερο, ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά για τους παράπλευρους δρόμους που χρησιμοποιούσε το «σύστημα» ΚΕΕΛΠΝΟ για να «κάνει τις δουλειές του»…

Συγκεκριμένα, στην επίσημη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρονται τα εξής ευρήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τον έλεγχο:

  • Παντελής έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ χωρίς εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αλλά και χωρίς κανονισμό προμηθειών.
  • Προβληματική οργάνωση υπηρεσιών ως προς τη δομή, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες.
  • Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων και Μητρώου Δεσμεύσεων.
  • Προσλήψεις οι οποίες δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα και διαφάνεια ως προς τη διαδικασία.
  • Μεγάλος αριθμός απασχολούμενων σε τομείς πέραν του σκοπού του φορέα.
  • Μη νόμιμες και αχρεώστητες καταβολές αποδοχών σε προσωπικό και απασχολούμενους, όπως και χορήγηση επιδομάτων που δεν προβλέπονται.
  • Πλήρης ανυπαρξία διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε με περιορισμούς, καθώς πολλά από τα στοιχεία που ζητούσαν οι ελεγκτές είτε δεν προσκομίζονταν είτε παραδίδονταν με καθυστέρηση. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε το πόρισμα είναι ότι «η λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ απέχει πολύ από τη χρηστή οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία».

Σε ό,τι αφορά δε στις συμβάσεις με τα ΜΜΕ, σημειώνεται ότι οι επιθεωρητές, όπως έγραψαν και οι ίδιοι στην έκθεσή τους, έψαξαν μόνο όσες αφορούσαν σε ποσά άνω των 30.000 ευρώ, καθώς για ποσά έως 20.000 ευρώ οι αναθέσεις γίνονται απευθείας, χωρίς, δηλαδή, να απαιτείται καμία άλλη διαδικασία.

Το «πάρτι» στο Action 24

Ετσι, λοιπόν, τα «πάρτι» στα φιλικά προς την τότε κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης στήνονταν εύκολα. Χαρακτηριστικό και σκανδαλώδες παράδειγμα, ο τηλεοπτικός σταθμός Action 24, ιδιοκτησίας Διονύση Παναγιωτάκη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, τυγχάνει να συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Για το κανάλι του μόνο για το 2014 πιστώθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ το ποσό των 509.769 ευρώ, με σκοπό την προβολή του φορέα! Από αυτά, τα 225.000 ευρώ εγκρίθηκαν με τη γνωστή μέθοδο του «σπασίματος». Δηλαδή, αντί για μια μεγάλη σύμβαση άνω των 20.000 ευρώ, η οποία απαιτεί έγκριση από ελεγκτικά όργανα του Δημοσίου, η συνήθης πρακτική είναι να «σπάνε» σε μικρότερες, με απευθείας αναθέσεις.

Στην περίπτωση του Action 24 η δράση, μάλιστα, ήταν άμεση. Οπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η «Νέα Σελίδα», οι αναθέσεις γίνονταν με πρωτόκολλα της ίδιας ημέρας στο ίδιο Μέσο με στάνταρ ποσό τα 15.000 ευρώ έκαστη. Μόνο τον Ιανουάριο δόθηκαν 105.000 ευρώ με επτά διαφορετικές συμβάσεις. Μία πρωτοκολλήθηκε στις 7/1/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 42, τρεις στις 9/1/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 83, 84 και 85, και τρεις στις 14/1/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 170, 172 και 173.

Η ίδια… fast track διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο του ίδιου χρόνου. Συγκεκριμένα, στις 14/2/2014 υπογράφεται μία σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 915, τρεις ημέρες μετά, στις 17/1/2014, δύο συμβάσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 975 και 958 και τέσσερις ημέρες μετά, στις 21/2/14, μία ακόμη σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1.045. Πιο συνοπτικές οι διαδικασίες για τον Μάιο, οπότε και υπογράφηκαν τρεις συμβάσεις την ίδια ημέρα με αριθμό πρωτοκόλλου 2.687, 2.688 και 2.689!

Το «κόλπο» ήταν ότι μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ είχε δικαίωμα υπογραφής ο τότε διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόδωρος Παπαδημητρίου, και έτσι οι συμβάσεις δεν χρειαζόταν να «περνάνε» από το Δ.Σ. του φορέα. Ενα διαρκές «πάρτι» με επίτιμους καλεσμένους και γενναιόδωρους χορηγούς…

 

 

πηγή:  https://neaselida.gr

18 Γενικά 3 Σήμερα